Българско Ортодонтско Общество

Добре дошли на страницата на Българско ортодонтско общество!

Българско Ортодонтско Общество (БОО) е доброволно обединение на специалистите-ортодонти и лекарите по дентална медицина - практикуващи или с интереси в областта на ортодонтията.

Основните цели на сдружението са да подпомага развитието на ортодонтската теория и практика, квалификацията по ортодонтия на лекарите по дентална медицина в България, както и да организира национални и международни научни ортодонтски прояви.

За допълнителна информация можете да се запознаете с устава на БОО, със секциите за колеги и за пациенти, или да се свържете с нас.

› Повече информация

 

Последни новини и събития

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО
Хотел „Балкан” /„Шератон”/ - София - 24-25.04.2015 г.

Двудневният теоретико-практически курс
на проф. Дирк Вихман включва :


1-ви ден - „Лечение с лингвални индивидуални брекети"
2-ри ден - Практически курс на типодонти с „Вин" брекети
В София - Хотел „Балкан"

Предстоящи събития
Организирани от Европейските Ортодонтски Общества

Гръцко Ортодонтско Списание
Възможност за преглед на статиите
HELLENIC ORTHODONTIC REVIEW [www.grortho.gr/hor]
Scientific Journal of the Greek Orthodontic Society [www.grortho.gr]

› Всички новини


Ортодoнтски преглед

Том 16 , Книжка 2 , Година 2014

това е съдържанието на списанието.

› Архив на изданието