Skip to main content

Общо отчетно – изборно събрание на БОО.

Published —

На 16. 09. 2023 год от 9.00 ч ще се проведе Общо отчетно – изборно събрание на БОО.

Покана от Управителния съвет на БОО

Дневен ред на Отчетно – изборното събрание на БОО :
1. Отчет на председателя на БОО за периода 2022 – 2023 год.
2. Избор на нов Управителен съвет.
3. Избор на нова Контролна Съвет.
4. Предложение за промяна на член 24 от Устава относно свикването и провеждането на Общото събрание, като се предвиди и възможността за провеждане на Общото събрание on-line по решение на УС.
5. Връчване Наградата на „Проф. В. Мутафчиев“ за най-добра студентска разработка на ортодонтска тема.
От УС на БОО*
––––––––––––––––––––––––––––
*Изборът на нов Управителен съвет се налага поради процедурна грешка при миналия избор.

Прочетете още

ЛЕЧЕНИЕТО НА ХИПОДОНТИЯ – ИМА ЛИ ЕДНОЗНАЧЕН ОТГОВОР? Мортен Лауерсен Катедра по Ортодонтия, …
Здравейте, Колегите от БАОС организират за поредна година годишният конгрес на 15-16 ноември 2…
Колеги, На посочения по-долу линк можете да получите допълнителна информация за конгреса. h…