Почетни членове

Почетен председател: проф. д-р Валентин Мутафчиев

 

Почетни членове:

* доц. Венета Апостолова
* д-р Венета Андреева
* д-р Иван Драганов
* д-р Донка Шеткова