София хотел Балкан - 16. 09. 2017 Г.

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА И ЧЕСТВАНЕ 25 ГОД. БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО

                  Анотация на курса
Кранио-мандибуларна Дисфункция: Диагностика, терапия и рехабилитация
Практично ориентирана и ефективна концепция
Кранио-мандибуларната дисфункция има мултифакторна генеза. Малоклузията играе решаваща роля, заедно с други фактори, като слабост на съединителната тъкан, синдром на шийните прешлени, стрес, травми и хормонален дисбаланс.
Скрийнинг на темпоро-мандибуларната става е задължителен преди оклузална рехабилитация, профилактични, терапевтични и прогностични действия. Този скрийнинг може да бъде проведен бързо и сигурно чрез МФА - мануална фукционна диагностика.
Чрез използването на AquaSplints - предварително изработени, саморегулиращи се (водни)шини - може да се проведе бърза диференциална диагностика и да последва ефективна терапия.

Записване за участие в ортодонтска среща до 10.09. 2017 г.


Такси правоучастие :
За членове на БОО и общества, членове на FOS, сродни професионални организаплатили до 10.09.2017 г. - 400 лв.
За членове на БОО общества, членове на FOS, сродни професионални организации, платили след 10.09.2017 г. и на място - 550 лв.
За нечленове на БОО и FOS - 550 лв.
За специализанти с документ - 250 лв.

За банкови преводи :
Банка : ДСК ЕАД - клон Калоян
BIC/SWIFT : STSABGSF
BAE : 302107
Разплащателна сметка в ЛЕВА :
IBAN : BG60 STSA 9300 0006 2909 15
За информация:
www.cim.bg
www.blgos.org

‹ Обратно    › Всички новини