Skip to main content

Българско Ортодонтско Общество

(БОО) е доброволно обединение на специалистите-ортодонти и лекарите по дентална медицина – практикуващи или с интереси в областта на ортодонтията.

Основните цели на сдружението са да подпомага развитието на ортодонтската теория и практика, квалификацията по ортодонтия на лекарите по дентална медицина в България, както и да организира национални и международни научни ортодонтски прояви.

Почетен Председател

на Българско Ортодонтско Общество
проф. д-р

Валентин Мутафчиев

Почетни Членове

на Българско Ортодонтско Общество
доцент

Венета Апостолова

доктор

Иван Драганов

доктор

Венета Андреева

доктор

Донка Шеткова


Управителен Съвет

на
Българско ортодонтско Общество
(БОО)

почетен председател на БОО
председател

МУ – Стоматологичен факултет
Катедра по ортодонтия
София 1431, бул.“Св. Г.Софийски” 1
тел. +359 2 9541161

зам. председател

МУ – Стоматологичен факултет
Катедра по ортодонтия
София 1431, бул.“Св. Г.Софийски” 1
тел. +359 2 9541182

касиер

МУ – Стоматологичен факултет
Катедра по ортодонтия
София 1431, бул.“Св. Г.Софийски” 1
тел. +359 2 9541181

международни отношения

МУ – Стоматологичен факултет
Катедра по ортодонтия
София 1431, бул.“Св. Г.Софийски” 1
тел. +359 2 9541181

секретар

МУ – Стоматологичен факултет
Катедра по ортодонтия
София 1431, бул.“Св. Г.Софийски” 1
тел. +359 2 9541214


Членове

на Българско Ортодонтско Общество (БОО)


Свържете се
с нас

Управителен Съвет
на Българско Ортодонтско Общество