Skip to main content

Национална среща на БОО

Published —

На 16. 09. 2023 год – Зала Леонардо Да Винчи хотел „Милениум“, бул. „Витоша“ № 89В – София

Национална среща на БОО

Д-р Уон Муун, DMD, MS
Преподавател, Катедра Ортодонтия, Медицински Университет Ajou
Хоноруван преподавател, Институт Forsyth
Хоноруван преподавател, Университет Kyung Hee
Ръководител на специализантската програма по Ортодонтия в UCLA (2013 г. – 2020 г.)
Основател на Международен Изследователски Институт Принципът на Муун
Съосновател на BioTech Innovations
Дипломант на Американския Борд на Ортодонтите от 2002 г.

Д-р Уон Муун завършва образованието си по дентална медицина в Харвард специализира ортодонтия в UCLA. Преди дентална медицина, той следва математика. Научната му работа е публикувана в голям брой списания, несвързани единствено с ортодонтия, заради познанията му по физични науки. Той е съавтор на седем учебника, включително 7-мо издание на Graber. Представял е работата си в над 42 държави и над 550 презентации. Печелил е редица научни грантове по време на мандата си в UCLA, включително и награда през 2014 г. за Groundbreaking Research Project Grant. Освен множество награди за изследвания и презентации, той е получавал награди за преподавателската си дейност. Понастоящем фокусът му е изготвяне на протоколи за ортопедична корекция с мини-импланти, подобряване на проводимостта на въздухоносните пътища, създаване на виртуални пациенти с помощта на образен анализ и метод на крайните елементи и разработването на нова система алайнери. Интересът му към разширение на средния лицев етаж започва през 2004 г. с навлизането на мини-имплантите в САЩ. Участва в разработването на горно-челюстен скелетен експандер (MSE) – уникален апарат за бърза максиларна експанзия върху мини-импланти (MARPE). Д-р Муун активно промотира не-хирургично асистираното скелетно разширение при деца и възрастни, особено в случаи с обструкция на въздухоносните пътища. Презентациите му на тема MSE са популярни на международно ниво и публикациите за нея могат да се открият в множество реферирани издания.

Тема на курса:
Принципите на Муун от Уон
Съвременно развитие на скелетния експандер (MSE) и как да сведем до минимум неуспехите с него: какво сме научили след две десетилетия пътуване из непознати територии

Описание на курса:
Нехирургичният горночелюстен скелетен експандер (MSE) се развива от ранната 2000 година и приложението му се разраства в глобален мащаб. С натрупването на публикации от различни автори по темата MSE, доказателствата за ефекта му стават факт. Но все пак, успехът на MSE не беше винаги предвидим, особено при възрастни пациенти от мъжки пол. През последните две десетилетия са положени огромни усилия за по-задълбочено разбиране на определящите фактори. С помощта на клинични проучвания, компютърни симулации и иновативни лечебни модификации, много от случаите-предизвикателства днес вече могат да се лекуват без усложнения. През двете десетилетия пътешестване из непроучената територия на не-хирургичното разширение на средния лицев етаж при зрели пациенти, не само се опровергаха традиционните парадигми, но и първичните концепции за MSE са изискаха преосмисляне. Много често провалът на апарата произтича от неправилната му употреба и, въпреки че след няколко неуспешни случая лесно може да се омаловажи значимостта на MSE, истинският пионер ще се опита да разбере причините за грешката си.
В настоящата презентация ще бъдат обсъдени различни подходи при пациенти с екстремно дебела или тънка палатинална кост, тесен небцов свод, уголемена зигоматична кост, палатинален торус, скелетна асиметрия и др. Приложение на дигитален работен процес при изработване на апарата и модификациите му също може да гарантира успеха на лечението на трудни случаи с MSE. Освен това ще бъдат предложени различни спомагателни хирургични процедури при работа с MSE в екстремно трудни случаи. С прилагането на тези иновативни протоколи, традиционната SARPE процедура може да бъде избегната. Въпреки че понастоящем резултати с MSE невинаги са предсказуеми, напредничави изследователи са постигнали значителен прогрес и техниката на MSE продължава да еволюира.
В пълни подробности ще бъдат разгледани клинични случаи с не-хирургично разширение на средния лицев етаж при юноши и възрастни. Чрез тези клинични примери ще се илюстрира правилната изработка на MSE и актуалните протоколи за експанзия. След това ще бъдат показани и други предимства в използването на MSE. Ще се разгледат отблизо клинични случаи и научни данни, свързани с големия обем увеличаване на назалния въздухоносен път и корекция на функциите, както при юноши, така и при възрастни пациенти. Подобряването на въздушния поток ще се илюстрира чрез динамични измервания на обема, както директно от пациенти, така и чрез компютърни симулации на модел на динамика на течностите. Обструкцията на въздухоносните пътища и синдрома на обструктивната сънна апнея (OSAS) са свързани, но същинският ефект от MSE върху OSAS не е напълно изяснен. Ще се представят най-новите данни, свързани с тази взаимовръзка. Когато се съчетае с протракционен апарат, MSE може да подпомогне ортопедичната корекция на случаите с клас III. Ортопедичният ефект ще бъде демонстриран с клинични случаи, комбиниращи MSE и лицева маска, както при подрастващи, така и при възрастни пациенти.
Прилагането на MSE заедно с техники за модификация на растежа при подрастващи пациенти и подобни на дистракция протракционни техники при възрастни пациенти, отваря вратата много нови възможности. За финал, използването на системите алайнери след разширение с MSE може да е ползотворно, ще се представи иновативна система алайнери, създадени за ефективно затваряне на диастема.

Цели на обучението:
• Цялостната концепция на скелетните експандери, диагностика и лечебно планиране, подбор на пациентите
• Краниофациални срещу зъбно-алвеоларни промени при приложение на MSE
• Правилна употреба на MSE: изработване на апарата и позициониране, информация от образните изследвания и последователност на дигиталния работен процес
• Нов протокол за активиран, основан на механични и биологични изисквания
• Оценка на нивото на трудност с последваща процедура или модифициране дизайна на апарата за по-добри резултати
• Актуализирани решения при пациенти с тясно небце
• Актуализиран подход при пациенти, изискващи повече на брой MSE
• Асиметрични пациенти и асиметрично разширение
• MSE в съчетание с кортопунктура при случаи – предизвикателства
• Леки хирургични процедури при извънредно тежки случаи с цел избягване на по-инвазивни процедури като хирургично-асистирано бързо максиларно разширение (SARPE)
• MSE и промените във въздухоносните пътища
• Клиничен подход при случаи с клас III и хипердивергентен растеж
• Клиничен подход при отворена захапка с трансверзален дефицит
• MSE и горночелюстна протракция както при подрастващи, така и при възрастни пациенти

Прочетете още